13 July, 2024

Saharsa
Regional Centre

|
Academics & Staff

Mr Manoj Kumar

Assistant

 IGNOU Regional Centre Saharsa Kaushalya Mansion,
Naya Bazar Saharsa - 852201 E-mail : rcsaharsa@ignou.ac.in Phone : 06478 -219014/ 15 Fax : 06478 -219018

  06478 -219014/15